Os. Dolnośląskie 204 lok. 60, 97-400 Bełchatów
Jak zgłosic budowę domku rodzinnego?

Jak zgłosic budowę domku rodzinnego?

Jak już zapewne wiesz, nie wszystkie inwestycje muszą uzyskać pozwolenie na budowę – niektóre konstrukcje wymagają tylko zgłoszenia ich budowy. Zgłoszenie jest procedurą o wiele szybszą, związaną z mniejszą ilością formalności. Inwestor może  rozpocząć budowę, jeśli w określonym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia, lub też nie zażąda dostarczenia kolejnych dokumentów. Jak prawidłowo zgłosić budowę?

Formalności krok po kroku

Do zgłoszenia budowy będzie Ci potrzebny odpowiedni wniosek. Możesz go pobrać ze strony Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej lub swojego urzędu powiatowego/urzędu miasta. Uzupełnij wniosek zgłoszenia budowy, a w razie potrzeby dodaj do niego załącznik „Informacje uzupełniające”. Do wniosku będziesz musiał dołączyć projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach, a także zaświadczenie od swojego projektanta, że ma on odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być ważne w dniu, w którym został wydany projekt.

Kolejnym dokumentem, który będziesz musiał załączyć, jest oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane (do pobrania na stronie rządowej i w urzędzie powiatowym/miasta). Jeśli działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, załącz też uzyskaną decyzję o warunkach zabudowy. W nietypowych przypadkach urząd może zażądać dostarczenia kolejnych dokumentów.

Kto i gdzie składa wniosek?

Dokumenty zawsze składa inwestor, czyli przyszły właściciel domu. Może dokonać tego przez pełnomocnika, lecz najpierw musi upewnić się, jakich procedur wymaga dany urząd, by wskazać pełnomocnika. Komplet dokumentów powinien trafić do starostwa powiatowego właściwego dla danej działki lub urzędu miasta (tylko w przypadku miast na prawach powiatu). W Warszawie wniosek składa się w urzędzie dzielnicy. Jeśli urząd nie będzie miał zastrzeżeń co do projektu, wyda tzw. milczącą zgodę. Możesz wtedy odebrać złożony wcześniej projekt opatrzony urzędowymi pieczątkami, a ekipa budowlana może zacząć prace. Pamiętaj o tym, że  „milcząca zgoda” ważna jest tylko przez 3 lata. Straci ona ważność, jeśli przez ten czas nie zaczniesz budowy, lub przerwiesz ją i nie wrócisz do niej przez 3 lata.

Jak zgłosic budowę domku rodzinnego?